Ricoh Inspiration Day 2015

Inspiration Day

Är du nyfiken på trender och nyheter inom IT, dokumenthantering och kommunikation? Vill du veta mer? Kom och låt oss inspirera dig. Se hur vi kan bidra till en modernare och 
bättre arbetsplats. Varmt välkommen till någon av de 9 orter som vi väljer att inspirera i år.
     
   

 

Future of Work

Future of Work - ThumbnailI en ny undersökning som Ricoh Europe sponsrat utreder the Economist Intelligence Unit vilka dessa trender är som troligtvis kommer att förändra våra arbetssätt de närmaste 10 till 15 åren. Vi ska försöka åskådliggöra vad de intervjuade affärsledarna och beslutsfattarna inom olika specialområden – inklusive teknik, design, samhälls- och miljövetenskap – hade för teorier om hur vi kommer att arbeta i framtiden.

Future of work

Digital Maturity

Digital Maturity - Small vs Large Business ThumbnailI undersökningen Digital maturity: The race to the summit som Coleman Parkes Research har utfört på uppdrag av Ricoh är 39 procent av företagsledarna för mindre företag säkra på att de inom två år kommer att ha nått så kallad digital mognad, jämfört med 25 procent av företagsledarna för större företag. Företagsledare i mindre företag ser digital mognad som ett gyllene tillfälle till jämnare spelregler med större konkurrens.

Mer info