Ricoh Inspiration Day 2016

Är du nyfiken på trender och nyheter inom IT, dokumenthantering och kommunikation? Vill du veta mer? Kom och låt oss inspirera dig. Se hur vi kan bidra till en modernare och 
bättre arbetsplats. Varmt välkommen till någon av de orter som vi väljer att inspirera i år.
     
   

 

Middle Child Syndrome

MCS ThumbnailNär de flesta statliga stöd riktas till småföretag och de stora företagen i allmänhet anses tillräckligt stora för att klara sig själva, försummas ofta de medelstora.

En undersökning som kallas Middle Child Syndrome, som utförts av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar att de europeiska medelstora företagen tillsammans årligen går miste om 433 miljarder euro till följd av olika barriärer som hindrar deras tillväxt.

Mer info